Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Poleć znajomemu

2.0.12.PRZEMYSŁY KREATYWNE

Znaczenie przemysłów kreatywnych i kultury, choć dotychczas niedoceniane, staje się coraz ważniejsze ze względu na ich wpływ na generowanie kapitału ekonomicznego i społecznego. Zaprezentowane w tej publikacji teksty stanowiły dla ich autorów pole do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń właśnie w wymienionym obszarze. Teksty te zostały zrealizowane w ramach projektu „Kultura naszym biznesem”.
            Joanna Alvarez podjęła próbę ciekawej analizy możliwości podejmowania współpracy przez środowiska nauki i biznesu, opierając się na studium przypadku programu „Bon na innowacje”, który został zrealizowany przy współpracy przedsiębiorstwa związanego z  przemysłem kreatywnym oraz placówki naukowej.
            Kolejny artykuł, autorstwa Rafała Billa, przedstawia koncepcję otwartej innowacyjności i analizuje jej najważniejsze zalety oraz wady w działalności biznesowej i naukowej. Publikacja skupia się na możliwości wykorzystania tej praktyki w branży kreatywnej.
            W swoim artykule Alicja Grawon koncentruje się na sektorze audiowizualnym i aspekcie wykorzystania opowiadania transmedialnego w projektach filmowych. Jest to innowacyjny sposób realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury. Dodatkowo wspomniana autorka wraz z Martą Materską-Samek omawia najważniejsze zmiany na rynku kinowym związane zarówno z cyfryzacją, jak i finansowaniem. Autorki analizują również liczbę widowni kin w Polsce na tle innych krajów Europy.
            Celem opracowania Andrzeja Klimczuka było przybliżenie analiz dotyczących dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego: zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju istniejących w regionie przemysłów kultury i kreatywnych.
            Następny artykuł, autorstwa Łukasza Kowalskiego oraz Joanny Zętar, jest próbą przybliżenia historii i osiągnięć projektu „Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta”. Projekt ten stanowił przykład przedsięwzięcia z obszaru dziedzictwa kulturowego, w którym na dużą skalę wykorzystano nowe technologie internetowe.
            Interesujące rozważania na temat interdyscyplinarności rozumianej jako współpraca przedstawicieli różnych środowisk twórczych, w tym naukowych, artystycznych, biznesowych, i jej oddziaływania na przedsiębiorczość podejmuje w swoim tekście Maciej Mazerant.
            W dalszej części Michał Pałasz podejmuje temat projektowania treści komunikacji instytucji kultury w mediach społecznościowych i rozpatruje to zagadnienie zarówno w aspekcie technologicznym, jak i merytorycznym.

            Ostatni artykuł, autorstwa Roksany Ulatowskiej, poświęcony jest badaniom nad nowymi technologiami, przeprowadzonym wśród przedstawicieli producentów gier. Badaczka zajmuje się także stymulatorami i inhibitorami rozwoju rynku gier komputerowych w Małopolsce.

 

Zapraszam do lektury!

Roksana Ulatowska

 link do publikacji

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86199.asp?soid=301EB9C2326D4627BFF52ABB27B08EFE