Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Poleć znajomemu

„Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych – perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce”


Michael Porter już w 1990 zauważył, że geograficzna koncentracja firm tej samej lub pokrewnej branży jest zadziwiająco powszechna na świecie1 i może stanowić istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. Od tego momentu miało miejsce wiele badań dotyczących rozwoju gospodarczego w odniesieniu do jego geograficznego i przestrzennego usytuowania.
Raport „Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych – perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce” wpisuje się w te tendencje zawężając obszar zainteresowania do granic regionu, co jest merytorycznie uzasadnione, gdyż jak zauważyli recenzenci: „ze względu na potencjał przemysłu kreatywnego Małopolska znacznie różni się od sąsiadów”.
Jednocześnie raport bardzo precyzyjnie diagnozuje sytuację przemysłów kreatywnych, a w szczególności rynku audiowizualnego. Ocenia ją definiując szanse, bariery i zagrożenia, dając precyzyjne wytyczne do stworzenia i poprawy warunków rozwoju rynku w regionie.
Przedmiot raportu - przemysły kreatywne - wpisuje się w założenia gospodarki opartej na wiedzy oraz stanowi istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów, stąd też potrzeba powstania niniejszej publikacji i zaakcentowania potencjału, który można jeszcze wykorzystać.
Oddajemy w Państwa ręce wynik pracy zespołu redakcyjnego oraz zaangażowania zespołu, który pozyskał środki na realizację projektu „Kultura naszym biznesem” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy miłej lektury!
Marta Materska- Samek
Roksana Ulatowska
Fundacja Rozwoju Kina

pobierz raport