Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Poleć znajomemu

Badanie stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu – III etap prac”

wyniki III etapu monitoringu wdrażania RSI WM 2008-2013.

Raport z „Badania stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu – III etap prac” prezentuje  najnowsze wartości wskaźników diagnozujące stan regionalnej innowacyjności. oraz  ocenę całego systemu, w oparciu o który, etapowo, od roku 2009, monitorowano stopień wykonania celów strategicznych i taktycznych zapisanych w Strategii Innowacji. Zaprezentowane w raporice wyniki,  pozwalają uchwycić dynamikę badanych zjawisk, a zawarte w opracowaniu prognozy, przewidzieć ich zmiany w najbliższych latach.

Więcej:
http://www.malopolska.pl/Lists/DocumentManager/RSI/Raport%20ko%C5%84cowy_Badanie%20stopnia%20wdra%C5%BCania%20RSIWM.pdf